Dobrovolní hasiči stihli vodu včas odčerpat. Hokejové tréninky a extraligové zápasy tak v Litvínově nejsou v ohrožení.

Zimní stadion je nadále pro hokejové zápasy připraven. Během letní přestávky totiž byly na zimním stadiónu provedeny všechny potřebné práce, revize, a tlakové zkoušky na technologickém zařízení. Řešeny byly také nepředvídané havarijní stavy, a to prasklé potrubí rozvodů vody mezi hlavní a tréninkovou halou a prasklé solankové potrubí na tréninkové hale. Náklady na údržbu zimního stadiónu byly vyčísleny na 3,6 milionů korun.

„Kromě běžných oprav a výměn bylo provedeno odstranění havarijního stavu kompresoru ČKD, který je již zastaralý a v průběhu předcházejících sezon vykazoval značné poruchy. K poruše došlo i po uvedení do provozu v červenci letošního roku. Po zvážení všech možných variant bylo přistoupeno k celkové generální opravě. Dále byly provedeny veškeré revizní a tlakové zkoušky a diagnostická měření, ze kterých vyplývá, že technologická část je připravena k provozu,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Litvínova Eva Maříková.

Kvůli požadavku zástupců HC Litvínov také byla provedena přestavba hráčských lavic na tréninkové ploše. Tím došlo ke zúžení ledové plochy a celkové úpravě prostor střídaček. „Kromě těchto prací byla provedena řada činností v rámci běžné údržby například oprava obložení střídaček na hlavní ploše, oprava mantinelů, okopů a nákup nových branek včetně příslušenství, vymalování chodeb v šatnách juniorů a „A“ mužstva, vyčištění venkovní kanalizace obou hal,“ uvedla Maříková.