S Litvínovem je Voigt spjat především tím, že se zde v Horním Litvínově 14. května roku 1733 narodil a své dětství prožil v tehdy patrovém domku, dnes dům č.p. 30. Tento dům zakoupil jeho otec, který byl zaměstnaný v litvínovské manufaktuře na sukno.

V Litvínově získal Voigt své nejzákladnější vzdělání. Docházel zde do farní školy, jejíž budova stávala severně od kostela v místech tehdejší farské zahrady, dnešních Voigtových sadech.

Další studium Voigt absolvoval ve Slaném na piaristickém gymnáziu, kde se naučil česky. Následně studoval v Chomutově u jezuitů a poté v Litomyšli filozofii a teologii. Po vysvěcení na kněze vyučoval latinu na řádových ústavech v Čechách a na Moravě, jako kazatel působil i v německém Badenu. Po návratu do Prahy se na popud biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna ujímá katalogizace numismatických sbírek a vytváří jejich popis.

Řada jeho publikovaných prací se zabývá jazykovědnými otázkami, gramatikou, lexikologií. Významným způsobem přispěl také k šíření myšlenky slovanské vzájemnosti. Působil též na vídeňské univerzitě jako profesor dějepisu a dějin literatury. Ke sklonku života se po Josefínských reformách stáhnul do ústraní, do jihomoravského Mikulova, kde pečoval o Ditrichštejnskou knihovnu. Zde také 18. října 1787 zemřel.

Původní Voigtův rodný dům v Široké ulici, dnes ulice 9. května, již neexistuje jelikož vyhořel roku 1914. Dlouho zde zůstávala proluka mezi domy, a to až roku 1929, kdy byl postaven dvoupatrový estetický objekt sloužící především k nákupním účelům.

Přesto, že je dům nyní v soukromých rukách, bylo by po dohodě s majitelem skvělým počinem, umístit na jeho fasádu informační desku s reliéfní plastikou tohoto všestranného muže.


PAVEL AULICKÝ