Zúčastní se přeshraniční studijní cesty pořádané na téma strukturální změny a budoucnost v hnědouhelných regionech, a to v termínu od 23. do 26. července.

Cílem cesty je poskytnout účastníkům hlubší pohled do konkrétních aspektů s přesahem do praxe, tedy návštěvou transformovaných míst či institucí, v nichž se transformace rodí. Dalším cílem je vytvořit platformu pro navázání a utužení vztahů mezi českými a německými účastníky, kteří s transformací hnědouhelných regionů přicházejí do styku.

Účast na studijní cestě je zdarma.