Do výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm zájemců. První Hypostav nabídl nejnižší cenu, a to 7 669 707 korun bez DPH. Oproti odhadované hodnotě veřejné zakázky je nabídnutá cena nižší o necelý jeden a půl milionu korun. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je nejdříve v dubnu, nejzazší termín pro ukončení prací je 31. srpna. Finanční prostředky budou čerpány z rozpočtu města Litvínova na rok 2020.

V rámci rekonstrukce jsou v plánu stavební práce související s úpravami vnitřních prostor MŠ pro bezbariérové užívání dětmi. Dojde také k úpravě gastroprovozu, k výměně podlahových krytin, obkladů a vnitřních povrchů stěn a stropů. Součástí stavebních prací je dále řešení zdravotně technických instalací, rozvodu plynu, vzduchotechniky, vytápění, ale i silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. V rámci vnější části budou provedeny pouze drobné opravy budovy.