Výstavba parkoviště už se zdála být hotovou věcí. Projekt je kompletně připraven. Vedení města se ale po jednom z nedávných zasedání radních rozhodlo, že dá prostor lidem, aby vyjádřili svůj postoj. Na veřejné projednání dorazilo necelých třicet občanů.

Část přítomných označila parkoviště za nepostradatelné, jiní o něm nechtěli ani slyšet. „Je vůbec potřeba? Zajímalo by mě, kde budou děti v zimě sáňkovat. Takhle je mají rodiče na očích," namítl jeden z občanů. Zimní radovánky dětí zaznívaly často. Stejně tak možnost důchodců scházet se na lavičkách, které by se při stavbě parkoviště musely přesunout.

„Pokud nechcete parkoviště, pak nemáte zdravý rozum. Podívejte, kolik je tu prázdných bytů. Co když se zaplní? Dětí je tady minimum a navíc by parkoviště pomohlo i při hokejích," podotkla další obyvatelka. Podle statistik radnice je v domech v Bezručově ulici celkem 337 bytů, z toho 239 obsazených. „Situace tady je nyní taková, že možnost zaparkovat má pouze šestina obyvatel. Parkují tak i na nevhodných místech. Třeba na těch, která jsou důležitá pro hasiče," nechala se slyšet vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Hana Nováková.

„I když jim to parkoviště postavíte, stejně budou parkovat tam, kde se nemá. Vždyť oni by nejraději zajeli až do obýváku. Já mám navíc okna z ložnice přesně k tomu místu. Ten smrad čuchat nechci," namítla další z odpůrkyň.

Na projednání zazněl i návrh zrušit chodník na jedné straně komunikace vedoucí k Podkrušnohorské ulici a vytvořit několik parkovacích míst tam nebo varianta zjednosměrnění přilehlé Gorkého ulice.

Konečné slovo budou mít politici. Právě k nim nyní záležitost opět směřuje. „Zaznamenali jsme si podněty občanů. Uděláme z toho závěr a znovu to projednáme na zasedání rady," řekla starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Parkoviště by mělo čtyřicet míst, z toho dvě pro osoby s omezenou možností pohybu. Jeho výstavba by vyšla na zhruba 2,5 milionu korun.