Ty by měly fungovat stejně jako stravenky. Lidé v evidenci úřadu práce tedy ani nadále nebudou dostávat dávky v hotovosti. Podle všech zúčastněných institucí se poukázkový projekt opravdu osvědčil a přináší první ovoce.

Po půl roce spolupráce litvínovské pobočky Úřadu práce v Mostě a města Litvínov vykazují obě strany výrazné snížení počtu klientů závislých na pomoci města a státu. „Po šesti měsících klesl počet o 204 klientů,“ uvedl místostarosta Litvínova Martin Klika.

Město si nyní nechává zpracovat studii, která prozkoumá proveditelnost čipových karet. O prvního ledna příštího roku vzejde v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která všechny změny ve vyplácení dávek, ať už poukázkami či na takzvané zelené karty, umožňuje.

Do projektu bylo v březnu zařazeno 1518 občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi, z čehož 1030 bylo evidováno na úřadě práce. „U 45 osob jsme museli bohužel přistoupit k vyřazení z evidence úřadu práce z důvodu odmítnutí nabízeného pracovního místa nebo jiné vhodné aktivity,“ vysvětlila vedoucí litvínovské pobočky úřadu práce Hana Blažková. Město chce naučit nezaměstnané chodit do práce. „Řada klientů už je takřka nezaměstnatelných. Chceme najít způsob, který lidi donutí si práci najít a v zaměstnání vydržet. Také bychom chtěli nezaměstnané, kteří budou pobírat dávky, zapojit do úklidu města. Budou stále pobírat sociální dávky, ale pokud se nezapojí, dostanou pouze existenční minimum,“ vysvětlil další inovaci místostarosta Klika.

Téměř čtvrtina lidí, kteří nyní pracují, si prý své zaměstnání našla sama. Pozitivní posun od pasivního přijímání dávek k aktivitě, například účast na rekvalifikačních kurzech, byl zaznamenám u dalších 306 účastníků. „Lidé pozitivně vnímají, že se vyplácí být aktivní. Značná část z těch, kteří v březnu začali dostávat poukázky, byla na základě sdělení úřadu práce o jejich aktivitě přehodnocena a dotyční získávají sociální podporu opět peněžní formou,“ uvádí Blažková.