S ohledem na dosavadní klimatické podmínky se litvínovská radnice rozhodla uspořádat v březnu dva mimořádné svozy biologicky rozložitelného odpadu. Ty se budou konat 14. března a 28. března.

Od dubna se potom zahájí pravidelný svoz bioodpadu, který probíhá každé úterý. Odpad se sbírá do hnědých sběrných nádob umístěných buď na veřejném prostranství nebo u konkrétního rodinného domu. Tento druh odpadu vzniká v domácnostech, na zahradách a z údržby městské zeleně.

Pravidelný svoz se realizuje až do října.