V Litvínově a jeho spádové oblasti bylo k lednu 2017 trvale nahlášeno 7030 dětí. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v současné době pracuje s více než tisícovkou spisů. Vyplývá to ze zprávy o činnosti odboru sociálních věcí a školství za rok 2016. Prakticky to znamená, že každé sedmé dítě je řešeno na úřadě s nějakým problémem. Ty mají nejrůznější podobu.

„Mezi ty běžné důvody patří například rozvod rodičů. V těchto případech je pracovníky zkoumáno, kdo bude zabezpečovat péči o dítě. Mezi závažnější případy už patří děti s výchovnými problémy,“ vysvětlila místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, která má odbor na starost. V takových situacích zasedá komise složená z odborníků, kteří se snaží najít to nejlepší řešení pro konkrétní dítě. Pedagogové, psychologové, lékaři a rodiče společně stanoví kroky, které by měly vést k vyřešení vzniklých problémů. V těch nejvážnějších případech, kdy je ohrožen řádný vývoj dítěte, se přistupuje k ústavní výchově.

82 dětí v ústavech

„V nařízené ústavní výchově se momentálně nachází 82 dětí. Ty jsou rozesety ve 28 zařízeních. Oproti roku 2015 jsme zaznamenali v této oblasti nárůst, i když jen o čtyři případy,“ informovala dále Sedláčková. Ta připustila, že se zvýšil i počet řešených spisů - s konečným číslem 1041 se navýšil o 65 případů. Dle Sedláčkové je toto číslo významně ovlivněno situací v sociálně vyloučené lokalitě Janov.

Litvínov se potýká i s negativním trendem v kategorii přestupků mladistvých a nezletilých, kde počet pachatelů v minulém roce narostl. Město chce s tímto problémem bojovat organizováním nejrůznějších projektů a preventivních aktivit.