Základní škola v Ruské ulici v Litvínově má několik volných míst v přípravné třídě. Ta je určena pro děti, které mají odklad školní docházky na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Děti z přípravné třídy mají možnost se za poplatek také stravovat ve školní jídelně a navštěvovat školní družinu.

Pokud by rodiče měli zájem o místo pro své dítě, mohou kontaktovat Gabrielu Komůrkovou na telefonním čísle 476 111 170 nebo na e-mailu komurkova@zsruska.cz