Představení dokumentu, který zpracovává město Most ve spolupráci s městem Litvínovem a který je zaměřen na udržitelnou městskou mobilitu v obou místech, bude předmětem jednání na konci března. Přijít mohou všichni občané.

Dokument se zaměřuje na všechny úrovně dopravy (automobilová, veřejná, cyklistická, pěší a statická). Jedná se o stěžejní dokument, podle něhož bude Litvínov dále rozvíjet dopravu na svém území.

Diskuze proběhne 23. března od 16 hodin v aule budovy bakalářských studií Scholy Humanitas.