Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku týkající se stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch v ulici Mlýnská. Komunikace je obousměrná a slouží jako příjezdová cesta k jednotlivým domům.

Po opravě vodovodu a kanalizace je její provizorní povrch v havarijním stavu, proto je nutné ji opravit. Stavba byla plánovaná, práce by měly začít v červnu 2017. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 3,9 milionu korun. Kompletně zrekonstruován bude povrch komunikace Mlýnská a dále bude vybudován chodník ze zámkové dlažby.