Dnem pro uzavírání sňatků je sobota s dobou oddávání od 9 do 15 hodin. Hlavním místem pro uzavírání sňatků je obřadní síň v budově zámku Valdštejnů, druhá obřadní síň je v budově městského úřadu.

Do 31. srpna letošního roku bylo uzavřeno celkem 77 sňatků včetně 1 církevního. Dále byla na přání uskutečněna jedna jubilejní svatba. V devíti mimořádných termínech proběhlo 10 sňatků (1 církevní).

V obřadní síni městského úřadu nebyl žádný obřad, 63 jich bylo v zámku Valdštejnů, 2 na Klínech, 2 v Českém Jiřetíně, 1 církevní a 9 obřadů na různých místech v Litvínově. Množí se také případy, kdy snoubenci domlouvají místo a čas sňatkových obřadů přímo s oddávajícími, bez předchozí návštěvy na matričním úřadu a jeho souhlasu, a to samozřejmě nejvíce obřady v mimo stanovenou dobu a stanovené místo.

Takovéto případy jsou mnohdy stěží řešitelné ve smyslu dostatečného obsazení matrikářkami a obřadníky, dochází tak k navýšení mzdových nákladů matrikářek a obřadníků, případně řidiče a dalších nákladů s tím spojených. Proto rada svým usnesení stanovila od loňského roku částku od 0 až do 4 tisíc korun, podle toho, v jakém termínu a na jakém místě se obřad bude konat.