Litvínovští radní se však na zasedání zastupitelstva po vystoupení ředitelky divadla Jany Galinové s žádostí o vysvětlení nepřiznání dotace tvářili jakoby na jednání Rady vůbec nebyli. Jeden přes druhého začali vysvětlovat svůj postoj a sdělovat, že oni hlasovali pro.

„Už 13 let přesvědčujeme město o tom,že to divadlo zde stojí a že má úspěch. I když je částka 900 tisíc jen malým zlomkem v nákladech divadla, neobjedeme se bez nich. Nesmíme použít peníze na inscenaci, ale jen na provoz, a tak vykazuji každý hřebíček, každý kyblík barvy. Nevím, asi nás tu nechcete,“ přesvědčovala zastupitele spolumajitelka Docela velkého divadla Jana Galinová.

Zastupitelům se snažila vysvětlit, jak přesně je divadlo financováno. „Abychom divadlo udrželi na úrovn,i vozíme sem neznámější herce a i my jezdíme hostovat do pražských divadel, aby bylo možné naši scénu udržet. Abychom úvěr, ze kterého jsme zaplatili opravy, vůbec poplatili, museli jsme prodat spodní část budovy, která slouží jako restaurace, jinak to prostě nešlo,“ přiblížila situaci v divadle herečka a dramaturgyně Jana Galinová. Ona a její manžel jsou spolumajitelé budovy, část nechali před časem přepsat i na svou dceru.

Po vystoupení některých radních se začalo ze strany přihlížejících ozývat: „Tak kdo to teda zamítl, když všichni tvrdí, že oni hlasovali pro?“

Většina zastupitelů však zvedla pro schválení dotace ruku a tak konečný verdikt zní: schváleno.