Rozsáhlá obnova zeleně bude Litvínov stát celkem 800 tisíc korun. Jen pokácení starých porostů totiž město vyjde na půl milionu korun.
Podle vyjádření radnice se ve všech případech jedná o kmeny, které mají podle odborníků sníženou provozní bezpečnost a mohly by ohrozit chodce nebo stavby a auta ve svém okolí. U řady stromů prý upozorňovali na jejich nebezpečnost sami obyvatelé Litvínova. Nejvíce se obnova dotkne břehového porostu Divokého potoka.

K prvnímu pokácení většího počtu starých stromů dojde již v období vegetačního klidu, což je zima. Na jaře pak město nechá vysázet porosty nové.
„Kácení stromů, které jsme pro toto období vegetačního klidu zařadili do plánu, posoudili úředníci životního prostředí. Ve všech případech se jedná o stromy buďto přestárlé nebo s poškozenými kmeny. Pokácené stromy budou už na jaře nahrazeny jinou zelení,“ uvedla Věra Korfová, jednatelka společnosti Technické služby Litvínov, které se na obnově zeleně podílí. Podle Korfové ovšem nemusí náhradní výsadba vždy probíhat systémem strom za strom.

„Na řadě míst je výsadba stromů nevhodná. Například v blízkosti objektů. V takových případech pokácený strom můžeme nahradit keřovou výsadbou,“ vysvětlila Věra Korfová.

Podle vyjádření litvínovské radnice se stromy a keře budou vysazovat podle studie odboru životního prostředí. Určitě se nebudou vysazovat topoly, ale stromy do břehové výsadby.

Mimo jiné totiž technické služby odstaraní pět topolů v ulici Valdštejnská, čtyři topoly z ulice Tyrše a Fügnera, osm topolů z ulice Mostecká. Rozsáhlejší obnova břehového porostu Divokého potoka je naplánována v ulici Vinohradská. Tam město s Povodím Ohře připravuje celkovou revitalizaci zeleně.
„Stromy lemující potok v této ulici představují vysoké bezpečnostní riziko. Potvrdily to odborné posudky Agentury pro ochranu přírody Ústeckého kraje a dalších nezávislých odborníků. Topoly jsou staré 70 až 80 let. Kmeny stromů jsou v mnoha případech poškozené. Vykácení nebezpečných stromů je v tomto případě nezbytné,“ uvedla Gabriela Soukupová z odboru nakládání s majetkem.

Z celkem 132 stromů lemujících v ulici Vinohradská potok představuje vysoké riziko ohrožení bezpečnosti chodců i majetku 86 stromů. Část jich bude kácet město o část se postará Povodí Ohře.