U dlužníků, kteří vstřícnou nabídku města nevyužijí, úřad zahájí vymáhání, včetně podání návrhu na provedení exekuce. Obyvatelé, kteří svůj dluh uhradí, nebo uzavřou dohody se splátkovým kalendářem v období od 1. dubna do 31. května, nebudou postiženi sankcemi. Ty v případě déletrvajícího dluhu mohou představovat až několikanásobek původní částky.

To jsou možnosti, které umožňuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Týká se to také uložených pokut. Nezaplacený poplatek za odpad může být navýšen dvaceti procenty. Pokud se dlužník v dvouměsíční lhůtě dostaví na odbor financí, nebude město vymáhat ani náklady spojené s řízením. Splátkový kalendář je možné uzavřít hned na finančním odboru. Inspiraci našel místostarosta Martin Klika v Chomutově. „Tam využilo šanci splátkových kalendářů dost lidí,“ sdělil Deníku. V Chomutově vyhlásili již pět amnestií v průběhu jedenácti let. Poslední proběhla v loňském roce. Za necelé dva měsíce vybrali od dlužníků 277 363 korun.

První návrhy na exekuce budou brány v Litvínově od prvního června. „U pohledávek, které bude následně vymáhat exekutor, nemůže nikdo z dlužníků říci, že jenom zapomněl poplatek zaplatit. Jsou to skutečně pohledávky, kdy město opakovaně dlužníky upozorňovalo a vyzývalo,“ tvrdí vedoucí finančního odboru Nikola Exnerová.

Miroslava Huláková