Několik let se již jedná o rozšíření dvouproudové silnice mezi Mostem a Litvínovem. Problematikou zkapacitnění silnice se začal zabývat litvínovský starosta Milan Šťovíček. Do Litvínova pozval ministra dopravy Pavla Dobeše.

Územní rozhodnutí na zkapacitnění silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem se čtyřpruhovým uspořádáním podle města Litvínova nabylo právní moci již v prosinci roku 2009. Podle plánu se mělo v roce 2013 uskutečnit výběrové řízení na dodavatele stavby a v témže roce měla být zahájena i stavba.

V roce 2015 jsme již měli jezdit mezi městy ve čtyřech pruzích. Pro nedostatek financí se však situace kolem silnice I/27 stále nemění, přestože vlastnictví pozemků je v současné době již vyřešeno.

„O zkapacitnění silnice I/27 se jedná již několik let, zatím bezúspěšně. Vzhledem k tomu, že je silnice spojnicí dvou velkých měst a vede rizikovou oblastí s chemickou výrobou, velmi stojíme o čtyřpruhové uspořádání také z hlediska bezpečnosti. Oslovil jsem ministra dopravy a požádal ho o přezkoumání stavu. Slíbil, že prověří projekt na zkapacitnění silnice, poté zváží zpracování realizačního projektu a bude hledat finance na investici. Jaké učiní kroky ve prospěch silnice mezi Litvínovem a Mostem, se dozvíme nejpozději do konce letošního roku,“ říká k jednání s ministrem dopravy starosta Litvínova Milan Šťovíček.