„Rádi bychom plynule navázali na činnost technického klubu. Jeho vznik nám uvolní ruce při nabídce kroužků pro děti,“ informovala místostarostka Erika Sedláčková. Dotační program podle ní striktně určoval, které kroužky může město nabízet. „O některé je enormní zájem, ale program nám neumožnil navýšit počet dětí, které do něj mohou docházet. Ve středisku volného času budeme moci reagovat na poptávku,“ dodala místostarostka. Nyní se už chystá rozšíření kroužků o výuku cizích jazyků.

SVČ má být zapsáno do rejstříku školských zařízení jako organizace pro volnočasové aktivity a bude ji spravovat městská střední škola Schola Humanitas. Technický klub dosud působí v jejím Centru bakalářských studií v Tylově ulici a je v provozu od podzimu 2020. Nabízí bezplatné mimoškolní zájmové kroužky v oblastech robotiky a programování, řemesel a kreativity, logického myšlení a gramotnosti. Kroužky vede devět lektorů. „Najít lektory, kteří své znalosti a zkušenosti umí poutavým způsobem předávat dětem, bylo nesmírně náročné. Takoví pedagogové jsou časově velmi vytížení, a proto by bylo škoda o ně přijít,“ vysvětlila místostarostka další důvod transformace klubu do SVČ.

Zaskakují školy, kluby a knihovna

Technický klub a z něj nově vznikající středisko volného času navazují na tradici Městského domu pionýrů a mládeže Litvínov, jehož činnost byla v roce 1990 ukončena. Budovu domu pionýrů město v minulosti prodalo. „Po několika letech bylo zřejmé, že se nejednalo o prozíravé rozhodnutí. Bez náhrady skončila smysluplná činnost pro velký počet dětí, a především došlo ke ztrátě zázemí pro jejich aktivity,“ uvedla Sedláčková. Nyní absenci centrální volnočasové organizace částečně suplují městská základní umělecká škola, sportovní kluby a městská knihovna.

Zařazení SVČ do sítě školských zařízení by Litvínovu umožnilo čerpat od státu peníze na mzdy a dotace na pomůcky. Město by hradilo jen provozní náklady.

V sousedním Mostě funguje SVČ už řadu let. Jeho zřizovatelem je město Most. Toto středisko nyní nabízí 110 kroužků. K novým patří například kroužky technického zaměření, robotika, logické hry či řemesla. Zájem je i o kroužky, v nichž se děti připravují na přijímací zkoušky na střední školy či víceletá gymnázia. „Hudební kroužky jsme rozšířili o Sboreček, kde se děti učí základům sborového a sólového zpěvu, dechové, hlasové a intonační průpravě a rozvíjejí své hlasové schopnosti,“ uvedla ředitelka SVČ Danuše Lískovcová. Sboreček poskytuje rovněž základy hudební nauky.

Vizualizace budoucí podoby Nemocnice Most
Nemocnice v Mostě potřebuje nejen rekonstrukci, reaguje veřejnost na vizi 2047

Loni zájmovou činnost v mosteckém SVČ pravidelně využívalo 1 114 účastníku, nyní jich je 1 173, ale číslo se během podzimu ještě může změnit. Část kroužků má ještě volná místa nebo se hledají náhradníci.

Od září mají v mosteckém SVČ několik zmodernizovaných učeben a nově vybavenou cvičnou kuchyňku. Vylepšené učebny posílily kroužky zaměřené na jazyky a digitální technologie.

SVČ v Mostě je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a sídlí v bývalé 16. ZŠ v ulici Albrechtická na spodním okraji panelákového sídliště Výsluní. Bylo zřízeno v roce 2010 městem jako jeho příspěvková organizace a navazuje na tradici svých předchůdců, Domu dětí a mládeže Most a Centra volného času Most. V Ústeckém kraji funguje celkem 33 středisek volného času, z nichž je 23 zřízeno obcemi, pět krajem, čtyři církvemi a jedno soukromým zřizovatelem.