Litvínovští zastupitelé schválili první Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Litvínova na roky 2010 až 2013. Plán má zajistit lepší dostupnost sociálních služeb.

„Komunitní plán vychází z požadavku kladeného na město vládní agenturou. Jedná se o soubor činností, které budou využívat obyvatelé města. Odvíjí se samozřejmě od finančních možností města. Budeme ale moci čerpat dotace z Evropské unie,“ vysvětlil na jednání zastupitelů místostarosta Martin Klika.

První komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města měli možnost ovlivnit i obyvatelé Litvínova, který svůj názor mohli vyjádřit do 5. listopadu.

Na odbor sociálních věcí městského úřadu tak bylo doručeno devět připomínek.

Lidé žádali do komunitního plánu zapracovat rozvoj asistenční služby a vytvoření odborné skupiny, která by se zabývala konzultací zamýšlených oprav chodníků a komunikací tak, aby zásahy vyhovovaly seniorům a zdravotně postiženým.

Dále žádali odstranění bariér pro tělesně postižené a větší počet parkovacích míst pro tuto skupinu obyvatel města.

Zvýšit by se také měla podle připomínek Litvínovských možnost rehabilitace seniorů.

Úroveň komunitního plánu pochválil zastupitel Jan Slabý, který označil komunitní plán za dobrou práci celého týmu.
„Jsem rád, že tento dokument vznikl, a to zejména proto, že ještě před nedávnem opakovaně zaznělo, že takovýto dokument je povinný jen pro města nad padesát tisíc obyvatel,“ prohlásil Jan Slabý.

Povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb mají ze zákona kraje. Menší města a obce rozvoj sociálních služeb plánovat nemusí. Jejich plány však mohou posloužit k získání objektivních podkladů pro krajské plány rozvoje a následnému rozdělování dotací.

Některé zastupitele před schválením ještě zajímalo, zda komunitní plán město finančně nezatíží.

„Odvíjí se to samozřejmě i od finančních prostředků, které město bude mít k dispozici, ovšem do budoucna, pokud budeme mít schválen komunitní plán, máme další body, abychom čerpali evropské dotace směrem k sociálním službám. Sociální služby se budou odvíjet od toho, jak bude stanoven rozpočet města a jaké finanční částky zastupitelstvo na jednotlivé sociální služby uvolní,“ vysvětlil Martin Klika.

„Pokaždé dochází ke schodě se všemi neziskovými organizacemi, které podporujeme v rámci města a rozpočtu. V příštím roce dostaneme prostředky z evropských fondů například na řešení terénních sociálních služeb,“ dodal Klika.

KOMUNITNÍ PLÁN. K ČEMU JE DOBRÝ?

Přijetím komunitního plánování se město Litvínov zavázalo, že bude usilovat o rozvoj sociálních služeb, zohlední potřeby lidí a bude více komunikovat s neziskovými organizacemi.

Lidé například navrhli, aby posílila asistenční služba, aby vznikl speciální tým na vylepšování cest pro seniory a zdravotně postižené, aby zmizelybariéry pro vozíčkáře a aby bylo pro ně více míst k parkování.