Pro porovnání, v loňském roce se litvínovský rozpočet zastavil na částce 630 milionů korun. Příští rok má odstartovat výstavba nové plavecké haly. „Při zpracování rozpočtu se vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Litvínova s analýzou financí a ratingem na roky 2021 až 2025 a Akčního plánu na rok 2021. V akčním plánu počítáme s výstavbou nové plavecké haly, i proto je nárůst objemu rozpočtu tak značný,“ vysvětlila k rozpočtu pro rok 2021 starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Výstavba nové haly by měla spolykat více než čtvrt miliardy korun. Rozpočet je koncipovaný jako schodkový. Schodek mají pokrýt přebytky z minulých let a příjmy z úvěru. Počítá se se zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů.

Rozpočet zastupitelé na zasedání 10. prosince schválili hladce, pro se vyslovilo 18 z 21 přítomných zastupitelů. Tři se zdrželi. Podporu rozpočtu nevyjádřili zastupitelé uskupení Litvínov DO TOHO! „Za náš klub nebyly vyslyšeny připomínky. Přijde nám, že rozpočet neobsahuje dostatečnou podporu občanské společnosti. Přijde nám, že se šetří jen na některých místech a že rozpočet nereflektuje tu možnou krizovou situaci, která může příští rok nastat,“ vysvětlil důvody zastupitel Petr Globočník.

Jeho spolustraník Daniel Urik označil rozpočet za „přepálený“. „Jako celek ho nemůžu podpořit, byť některé věci jsou tam dobré,“ připomínkoval. Upozornil také na to, že podpora města půjde v roce 2021 podle návrhu hlavně do společnosti Sportas a nikoli třeba do škol.

Milan Šťovíček (STAN), byť pro rozpočet zvedl ruku, zase rozporoval, že město neplánuje finančně podpořit zájmové spolky, jako jsou včelaři, Junák nebo poskytovatele sociálních služeb Energie o.p.s.

Rozpočet města na rok 2021 se skládá ze tří složek. Tou první je provozní rozpočet. „Při jeho sestavování jsme plánovali tak, aby byl přebytkový. Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně a dále příjmy z místních a správních poplatků,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru Jana Lanková.

Příjmy provozního rozpočtu v posledních letech pravidelně rostly. Letos ale očekávané výše nedosáhly. Důvodem byly především finanční dopady pandemie koronaviru. S propadem počítá finanční odbor i pro příští rok.

Další složkou rozpočtu Litvínova je kapitálový rozpočet, který je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tomto případě město pokryje úvěrem a zapojením rezervních fondů. Poslední součástí rozpočtu je kapitola financování, tedy již zmíněné zapojení rezervních fondů a úvěr od banky.