Obyvatelé se pro příjem zpráv musí zaregistrovat, a to buď pomocí webového formuláře, nebo prostřednictvím SMS. Informace mohou dostávat i lidé, kteří nevlastní mobilní telefon. Existuje totiž varianta příjmu na pevnou linku v hlasové podobě. Systém také umožňuje komunikaci s úřadem.

Město se pro tento systém rozhodlo poté, co si občané po srpnové havárii v chemických závodech stěžovali na nedostatečnou informovanost. Radnice také uvažuje o zavedení obecního rozhlasu. „Necháme si zpracovat studii proveditelnosti," řekl už dříve tajemník Josef Skalický.

REGISTRACE POMOCÍ SMS:

Bydlíte-li přímo v Litvínově, platí tvar SMS:
REGISTRUJmezeraLITVINOVmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

Pro místní části Horní Ves, Křížatky, Lomnice, Lounice, Písečná a Záluží je tvar SMS: REGISTRUJmezeraMISTNICASTmezeraCISLOPOPISNE

Pro lokality Hamr, Chudeřín, Janov, Růžodol a Šumná je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraMISTNICASTmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 476 767 600

poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic

REGISTRACE ONLINE:

Pomocí webového formuláře na webových stránkách města.
Nebo přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/LITVINOV
Pomocí online formuláře lze registraci později upravit nebo zrušit.

KOMUNIKACE S ÚŘADEM POMOCÍ SMS ZPRÁV:

Pokud chce občan komunikovat s úřadem, může využít SMS Podatelny:

Postup je následující: SMS ve tvaru PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu 476 767 600

PEVNÁ LINKA:

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, je umožněné doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla volejte: 476 767 600 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.