Nová vládnoucí koalice, podle které je Litvínov v dobré finanční kondici, chce zahájit další stavby a dokončit projektovou přípravu strategických investic. Zastupitelstvo by mělo v polovině prosince odhlasovat také opravu prvních úseků šest let starého rekreačního areálu Nové Záluží, kde platí zákaz vstupu do míst v havarijním stavu. „Chceme Nové Záluží řešit. Uvědomujeme si, že je to velmi navštěvované místo a že není možné ponechávat jeho část dlouhodobě zavřenou,“ sdělila starostka.

Na opravy poškozených stezek v areálu o rozloze 35 hektarů chtějí radní vyčlenit 8,5 milionu korun. Kde všude se bude opravovat, není ještě jasné. Rozsah jarních oprav ovlivní zima, po které město vybere zřejmě nejhorší úseky. Nestabilní hráz se má řešit zvlášť. Město znovu požádá o pomoc stát, který stavbu areálu zaplatil a se kterým Litvínov neuspěl při reklamaci závad.

Tak vypadá park Nové Záluží: 

V návrhu rozpočtu se objeví i další investice z takzvaného akčního plánu, který schválilo minulé zastupitelstvo.

Město při plánování svého hospodaření opět počítá s dotacemi a s tím, že do příštího roku přejde řada projektů zahájených letos. Návrh rozpočtu projedná rada 5. prosince a 13. prosince by ho mělo schválit zastupitelstvo.

V plánu je dokončení vzdělávacího centra Lesánek v areálu mateřské školy v Tylově ulici a modernizace strojovny zimního stadionu. Náročné budou stavební úpravy okrsku ulic Vančurova, Seifertova a Dvořákova, kde se počítá s náklady až 42 milionů korun. Město chce také dodělat cesty v ulici U Zámeckého parku, na které naváže stavba parkoviště za „hotelákem“ včetně obratiště aut, aby se usnadnil například odjezd svatebčanům po obřadech na zámku. Zlepšovat se mají i komunikace v ulicích Gorkého a Ke Střelnici v Litvínově a v zásobníku projektů je nové dopravní řešení křižovatky ulic Podkrušnohorská a K Loučkám se zálivem pro MHD směr Koldům. Veřejné osvětlení by se mělo rozšiřovat v ulicích Šafaříkova, Vilová a kolem cyklostezky mezi parkovištěm ulic Žižkova a Smetanova. V plánu jsou také stavební úpravy zchátralé cyklostezky mezi Litvínovem a chemičkou.

Návrh rozpočtu brzy zveřejní i město Most, kde je menšinová vláda. „Kdyby zastupitelstvo nebylo schopno schválit návrh rozpočtu, máme připravené rozpočtové provizorium,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMOST).