„Autobusová zastávka ve směru na Koldům je jednou z největších komplikací,“ potvrdila vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Eva Rambousková.

To se však změní. Úpravou prostranství, kde se v roce 1999 vrhali demonstranti do cesty bagrům při stavbě obchodu, má vzniknout modernější a bezpečnější přestupní uzel, takzvaný terminál Citadela. Záměr je v projektové přípravě. Město v ní zohlední připomínky z pondělního veřejného jednání, kde místní obyvatelé upozornili na blokování křižovatky kamiony, iniciovali jednání se supermarketem a prosazovali připojovací pruh z ulice K Loučkám směrem do centra, což má do budoucna omezit zácpy a kolize.

„Pravidelně tam najíždějí řidiči kamionů, kteří si vůbec nevědí rady a kolikrát tam stojí i hodinu,“ poznamenal například Filip Marko, který rovněž navrhl prověřit dokumentaci z dob výstavby obchodu, zda obsahuje regulaci zásobování.

Městský projekt řeší přestavbu křižovatky, posun obou přechodů a autobusových zastávek blíž k sobě, aby každá měla záliv. Záhons borovicemi u tramvají se zmenší či zcela zmizí a ze zálivu autobusové zastávky ve směru od Koldomu bude 10 parkovacích míst, které poslouží třeba rodičům při svozu dětí do ZUŠ.

Diskutovat se má ještěo tom, zda část stání bude v režimu K+R pro rychlé vystoupení či nastoupení, tedy „polib a jeď“. Město má také zvážit rozšíření prostředního výjezdu z parkoviště Billya výstavbu tří parkovacích míst na nároží křižovatky. Limitem je omezený prostor s privátními pozemky.

Někteří lidé se snaží zpochybnit smysl posunu zastávky pro směr od Koldomu. „Cílem je, aby prostranství bylo pro cestující a řidiče MHD co nejkomfortnější a nejpřehlednější a došlo ke zkrácení přestupní vzdálenosti,“ vysvětlil záměr dopravní konzultant František Krtička.

Řidiči MHD budou mít po úpravách lepší rozhled. „Často jezdím tramvají a řidiči se většinou ptají, zda přišli všichni lidi z autobusu. Zaslouží si pochvalu, že k tomu přistupují tak zodpovědně,“ řekla jedna z cestujících.

Podle některých obyvatel je příčina problémů v minulosti. Letos v červenci uplyne 20 let od zahájení blokády parku u Citadely, kde po vykácení stromů začala na prodaném pozemku úředně povolená stavba supermarketu. Proti záboru zeleně tehdy demonstrovalo 150 lidí. Nejradikálnější svými těly zablokovali silnici a staveniště, ale policisté je odtáhli pryč. Stavbě nezabránilo město ani petice. Protest se zařadil do regionální historie jako jeden z prvních masivních občanských vzdorů po roce 1989. Prvním byla blokáda Libkovic aktivisty, kteří se snažili zabránit demolici obce kvůli těžbě uhlí.