Je dobře, že litvínovská radnice v době krize propouští úředníky? Hlasujte v anketě vpravo vedle článku.

Z litvínovské radnice kvůli organizačním změnám muselo odejít deset úředníku. Ze 181 pracovníků na radnici zůstalo 171. Organizační změna se například dotkla živnostenského a stavebního úřadu a dopravně správního odboru.“ Aby to bylo co nejméně bolestivé, využívali jsme také odchodů do důchodů,“ sdělila tajemnice litvínovské radnice Alexandra Sixtová. Mzdové náklady pro zaměstnance úřadu a lidí pracující na dohody jsou tak v rozpočtu pro příští rok stanoveny na sedmdesát milionů korun.

Od 30. listopadu letošního roku se v Litvínově také ruší odbor životního prostředí. K 1. prosinci se mění název odbor dopravně – správní na název odbor správních evidencí. Úředníci odboru životního prostředí po jeho zrušení budou zařazeni do odboru správních evidencí. „Nedošlo ke zrušení odboru životního prostředí, byl pouze z odboru vytvořen úsek, který byl přiřazen k jinému odboru, všichni úředníci budou fungovat ve stejném složení i nadále pouze pod jinou vedoucí odboru,“ vysvětlila Alexandra Sixtová.

Další personální opatření prý radnice nechystá. „Propouštění máme za sebou. Personálně je městský úřad stabilizovaný," řekl starosta města Daniel Volák.

Posílí oddělení přestupků

„Snažíme se ušetřit a spojit některé agendy, rada vnímá také to že některé agendy je naopak posílit,“ vyjádřila se Alexandra Sixtová. Velký nápor, který prý nebylo možné za současného stavu zvládnout, mají úředníci na oddělení přestupků. Město tak vytvořilo nové místo na odboru kanceláře tajemníka, to posílí přestupkovou agendu. Podle starosty je počet přestupků vyšší než sto procent ve srovnatelném období. „Je to výsledek akce nulová tolerance , kdy se důsledně projednávají veškeré přestupky,“ sdělil starosta.

Mezi odbory, které by potřebovaly posílit podle místostarosty Martina Kliky patří i odbor sociálních věcí. Na jednu pracovnici totiž připadá mnoho klientů.

„Vytíženost sociálních pracovnic je značná, v poměru na vyplácení sociálních dávek, mají kolem sto dvaceti klientů, což jsme na předních příčkách v celé České republice,“ řekl Martin Klika.

Mostecký magistrát zatím s propouštěním vyčkává

„V souvislosti s hospodářskou krizí neplánujeme žádné propouštění,“ sdělila Deníku mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Možné rušení některých míst úřad nevylučuje v dalších letech. Magistrát totiž usiluje o certifikát systému managementu jakosti v souladu s normami ISO. Fungování úřadu zhodnotí poradenská firma, která může odhalit nadbytečná místa.

Magistrát zaměstnává 351 lidí. Navíc pro něj pracuje deset lidí na takzvaných společensky účelných místech dotovaných úřadem práce. Dalších osm lidí využívá na veřejně prospěšné práce – jedná se o koordinátory „brigádníků“ na veřejné službě. K zaměstnancům magistrátu je třeba přičíst i 94 strážníků a deset členů dohledové služby městské policie.