„Přednostně se investovalo do nemocnice v Ústí nad Labem, pak se investovalo do chomutovské nemocnice. Mostecká nemocnice, jako neopomenutelný subjekt zdravotní péče, zůstává stranou," říká litvínovský radní Vlastimil Doležal.

Při přípravě rozpočtu Litvínov vytvořil účelovou rezervu právě na opravu gynekologicko porodnického oddělení. Město zvažovalo přispět částkou jednoho milionu korun, nakonec zastupitelstvem prošla částka půl milionu korun.

„Na základě pověření starosty jsem oslovil náměstkyni primátora v Mostě paní Jeníčkovou s návrhem, aby se Most připojil k výzvě města Litvínova týkající se nutnosti revitalizace mostecké nemocnice," pokračuje Vlastimil Doležal.

Most ale záměr Litvínova podpořit nemůže. „Gratulujeme městu Litvínov, že má finanční prostředky na podporu Krajské zdravotní," uvádí primátor města Mostu Vlastimil Vozka. Zároveň dodává, že Most nedávno podpořil zdravotnictví nákupem sond pro neurologické oddělení nebo přístrojem pro odhalování vad zraku předškoláků. Na rekonstrukci mostecké porodnice tak už nezbývají prostředky.

Samotná Krajská zdravotní, pod kterou spadá pět největších nemocnic v kraji včetně mostecké, je ochotná se spolupodílet na programu revitalizace porodního oddělení. „Jsme připraveni se sejít se všemi zainteresovanými subjekty a bude-li to v možnostech Krajské zdravotní, budeme se spolupodílet i na financování oprav. Je to pro nás velmi důležité," říká předseda představenstva Krajské zdravotní Radek Scherfer.

Nemocnice patří Ústeckému kraji, její služby využívají obyvatelé celého Mostecka. „Do revitalizace porodního oddělení by se měla zapojit i města, byť nejsou vlastníky. Nemocnice přeci poskytuje základní služby pro obyvatele okresu a měst," uzavírá Vlastimil Doležal.