V Litvínově se zanedlouho objeví nové nádoby na tříděný odpad. Obyvatelé do nich budou dávat nespotřebované jedlé oleje a tuky z domácností. „Bude se jednat o deset nádob černé barvy o objemu 240 litrů s otvorem na víku,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Litvínov umožní lidem odkládat zbytky olejů a tuků na vybraných místech přímo ve městě nad rámec zákona. Obce totiž musejí od 1. ledna 2020 zajistit podmínky pro oddělené shromažďování mastných produktů z kuchyní a k tomuto třídění stačí rozšířit služby veřejných sběrných dvorů.

Tuktejner by měl být v Litvínově například u Máje i v centru. Do speciální nádoby budou patřit třeba rostlinné oleje ze smažení řízků. Litvínované doma slijí zbytky z pánve do PET lahve a po naplnění ji vhodí do pouličního tuktejneru. Pomůžou tím životnímu prostředí, protože použitý olej vylitý do dřezu či do záchodu zatěžuje čistírny odpadních vod. Naopak vytříděná surovina se recykluje a využívá v průmyslu jako přísada do pohonných hmot nebo palivo při výrobě energie. Kvůli chystané novince musí litvínovské zastupitelstvo schválit dodatek ke smlouvě s firmou, která ve městě sváží odpadky.

Radnice má také v plánu udržet pořádek na náměstí Míru, kde letos začaly problémy s přeplněnými nádobami na odpad.

Litvínov chce počet nádob omezit, přesunout je do Fajle a domluvit se s místními podnikateli na sdílení nádob. Tam, kde to bude možné, by například dvě nebo tři firmy měly společnou nádobu a svoz smetí by za poplatek zajistilo město.

Odpad v Chanově třídí hlavně žáci

V Mostě nedávno začali třídit plechovky od nápojů, které se dávají do žlutých kontejnerů na plasty a pak se na třídicí lince oddělují k dalšímu zpracování. Novinkou je také třídění komunálního odpadu v Chanově, kde dosud kontejnery na plast a papír nebyly. V létě však o ně požádala zastupitelka a učitelka ZŠ v Chanově Patricie Prokešová, aby motivovala k třídění hlavně děti, které k tomu měly podmínky jen v budově školy. Náměstek primátora Marek Hrvol tehdy upozornil, že je nejprve třeba naučit chanovské obyvatele vyhazovat odpad do běžných nádob, ale městské technické služby nakonec kontejnery na třídění u školy umístily. Prokešová za vstřícnost minulý týden poděkovala. „Funguje to. Odpad třídíme,“ sdělila. Podle ní kontejnery využívají zejména žáci, ale je to dobrý začátek. „Jsem rád, že alespoň u školy se dodržují pravidla a odpad se třídí,“ řekl primátor Jan Paparega.

Mostecká radnice v říjnu Chanov kritizovala, když na svém webu zveřejnila výsledek svého experimentu. V textu s názvem „Nechce se jim se smetím – tak ho hází z okna“ radnice popsala, jak na zkoušku na deset dní nechala bez úklidu plochu za chanovským blokem 3. Na fotkách u textu ukázala, jak se čistá plocha postupně proměnila na černou skládku. „Výsledek je naprosto alarmující! Přesvědčili jsme se o tom, že zde není vůle k běžnému nakládání s odpady, natož k jejich třídění,“ okomentoval tehdy experiment primátor.