Radní města podání žádosti o dotaci schválili, Litvínov tak v rámci této výzvy požádá o dotaci na projekt rekonstrukce přízemí stávající budovy v Jandečkově ulici a přístavbu technického zázemí místní požární stanice a klubu seniorů. Prostory stávající požární zbrojnice nejsou vyhovující kapacitně ani technickým vybavením.

Předpokládaná výše dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů akce, avšak minimálně 450 000 korun a maximálně 4 500 000 korun. Spoluúčast města pak bude činit 50 procent. Město hradí také veškeré dotací neuznatelné náklady projektu. Předpokládaná cena celkových nákladů projektu činí 12 milionů korun včetně DPH a přístavba je zařazena v Akčním plánu pro rok 2020, v projektech s nejvyšší prioritou.