Zastupitelé města na čtvrtečním jednání přijali těsnou většinou 12 hlasů usnesení, že město v zásadě nesouhlasí se stanovením limitů na lokalitě dolu ČSA a nesouhlasí s navrhovanými kompenzacemi obyvatelům Litvínova ze strany těžebních společností, tak jak bylo starostou města prezentováno 1. února.
Na čtvrtečním jednání zastupitelé navíc prosadili i výzvu ke zrušení dobývacího prostoru za platnými limity těžby. Starosta nyní musí se stanoviskem seznámit bez odkladně předsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a vedení Ústeckého kraje.

Zastupitelům také ponejvíc vadilo, že starosta města si své prohlášení nechal radou schválit až poté, co o něm informoval v médiích.

„Prohlásil jste něco, co jste si radou nechal schválit až 11. února. Premiér Jan Fischer ohledně těžebních limitů ve svém dopise píše, že bude ještě dlouhá cesta, která vyžaduje dohodnutí se všemi účastníky. Není to žádná záležitost, která spěchá. Vy jste výrazně překročil své pravomoce,“ vyjádřil se na jednání zastupitel Jan Slabý.

ČEHO SE LITVÍNOV BOJÍ? Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí zatím nedovolují těžebním společnostem dobývat uhlí dál než k Hornímu Jiřetínu. Prolomení limitů by si vyžádalo likvidaci Horního Jiřetína a sousedních Černic, k Litvínovu by se hranice hnědouhelného lomu přiblížila na 500 metrů. V dobývacím prostoru od Litvínova k chemičce a Hornímu Jiřetínu jsou zásoby 773 milionů tun uhlí. V případě rozšíření těžby za limity by bylo možné vytěžit minimálně 287 milionů tun, to by životnost lomu ČSA prodloužilo do roku 2068. V lokalitě lomu ČSA Litvínovské uhelné je nyní do hranice limitů možné vytěžit asi 37 milionů tun uhlí. Společnost předpokládá, že od roku 2012 zde klesne těžba o více než polovinu na 2,5 milionu tun ročně. Při zachování územních limitů bude činnost lomu v roce 2021 přerušena.

„Já jsem své pravomoce nepřekročil, žádnou dohodu jsem neuzavřel. Dopis se mi dostal do ruky den po zasedání rady a hned následující rada to schválila, bylo to dáno programem a harmonogramem,“ vysvětloval přítomným zastupitelům starosta Daniel Volák.

To, že byla na čtvrtečním jednání opravdu hustá atmosféra, dokazuje i výrok zastupitele Miroslava Otcovského. „Vy jste šel do voleb jako člen ODS se zcela jasným programem zachovat limity těžby. Tím, jak se dnes chováte, nahráváte tomu, aby limity byly prolomeny a těžařská lobby zdevastovala tento kraj. Vy byste se měl sebrat a odstoupit ze své funkce , protože jdete proti tomu, čím jste byl zvolen,“ řekl na jednání Starostovi města Otcovský.
„Zasílal jsem dopis premiérovi Janu Fischerovi, že Litvínov odmítá prolomení těžebních limitů. Jen nechci, aby o nás v Praze jednali bez nás,“ hájil se starosta Daniel Volák.

„Jsme přesvědčeni o tom, že jedinou možnou další cestou je zcela racionální diskuze o všech pro a proti,“ sdělila včera k usnesení tisková mluvčí Litvínovské uhelné Liběna Novotná

Prolomení limitů těžby odmítlo v Litvínově v roce 2006 v místním referendu 95 % zúčastněných voličů. Hlasování o postoji města k rozšiřování dolů se zúčastnilo 38 % voličů, což bylo více, než v komunálních volbách. Referendum bylo formálně neplatné, protože tehdy platný zákon vyžadoval minimální volební účast 50 % oprávněných občanů.