Stávkovou pohotovost kvůli kolektivní smlouvě v České rafinérské vyhlásily odbory už v letech 2009 a 2011. Vloni byla situace stávce blízko: rozhodovalo o ní hlasování, v němž se pro vyslovilo 58 procent zaměstnanců, potřeba ale byla dvoutřetinová většina. Pro podpis kolektivní smlouvy byla jen asi třetina zaměstnanců. „Naše požadavky jsou velmi umírněné,“ řekl k letošnímu jednání předák odborů Jan Klimeš.

Zatímco v minulých letech firma i odbory hovořily o požadavcích a podmínkách jen obecně, teď je vedení rafinérií konkrétnější. „Průměrná mzda bez vrcholového managementu je v České rafinérské o 96 procent vyšší než celostátní průměrná mzda,“ řekl mluvčí firmy Aleš Soukup. Vloni byl průměrný hrubý plat v Česku 24 319 korun, podle Soukupova vyjádření by tedy byla průměrná mzda ve firmě 47 665 korun. Na další růst podle firmy není prostor, podmínky na trhu jsou obtížné a řada menších rafinérií v Evropě musela zavřít. „Chceme udržet zaměstnanost v obou regionech, kde provozujeme rafinérie, ale vzhledem k hospodářské krizi a k přehnaným očekáváním odborářů je to obtížné,“ dodal Soukup. Odbory výši mezd komentovat nechtějí.