Krátké slavnostní setkání starostky Litvínova Kamily Bláhové, místostarostky Eriky Sedláčkové, tajemníka městského úřadu Valdemara Havely a velitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana se uskutečnilo ve středu 21. března kvůli ocenění strážníků, kteří dosáhli výročí zaměstnání u městské policie.

Strážník Karel Holderik u městské policie odpracoval 10 let a strážníci Květoslav Lecjaks a Václav Sinkule dokonce už 15 let.

Velitel městské policie předal strážníkům stužky za odpovídající roky služby a pamětní listy, vedení pak propagační předměty města Litvínova.