S rodinami pracují dlouhodobě

„Jsem přesvědčená o tom, že jsme zákon neporušili. Ze zákona máme možnost navštěvovat děti tam, kde žijí, abychom zjistili, jak to prostředí vypadá," říká Veronika Knoblochová. Litvínovští sociální pracovníci dlouhodobě pracují s problémovými rodinami. Kontroly mají své opodstatnění, pracovníci zavítají pouze do rodin, u kterých existuje pádné podezření na užívání návykových látek rodiči, podezření na domácí násilí, zanedbání péče o dítě a podobně.

„Kontroly se dějí na základě poznatků jak pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, tak sociálních pracovníků, terénních pracovníků, neziskových organizací, na základě poznatků z Osadního výboru, nebo od příbuzných, sousedů a městských strážníků," vysvětluje místostarostka Erika Sedláčková.

Kontrolám předchází prevence

Rodiny souhlasí a jsou seznámené s tím, že budou v domácnostech kontrolovány. Denní návštěvy pracovnic jsou standardní. Pokud není rodina zastižena, mohou ji sociální pracovníci navštívit i v pozdějších hodinách.

Janovský Osadní výbor upozorňuje na případy, kdy jsou děti večer doma samotné nebo se toulají po sídlišti. Zda k tomu opravdu dochází, mohou sociální pracovníci zjistit pouze kontrolou v pozdějších hodinách.

K takovým kontrolám dochází teprve v momentě, kdy všechna předcházející preventivní opatření selhala. „Snažíme se, abychom děti v rodinách udrželi. Nabízíme pomocnou ruku, někdy ale situace dospěje do té fáze, že je nezbytné rodinu zkontrolovat i ve večerních hodinách. Děti vyrůstají v ohroženém prostředí, proto musíme rodiny ze zákona dlouhodobě sledovat," popisuje vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová.

Šikanu jednotlivých rodin vedení města rázně odmítá. „Sociální pracovníci mají v lokalitě Janov tolik práce, že nemohou kontrolovat každou rodinu, kde k tomu nemají důvod," říká Erika Sedláčková.

Veronika Knoblochová se ohrazuje i proti osočení z rasismu. „Tak to není, z devíti navštívených rodin byly pouze tři romské," přibližuje.

Správnost postupu bude prověřena

Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka byl vstup do domácnosti oprávněný. „Kontroly byly relevantní, ale nejsme příliš spokojeni se způsobem provedení," říká.

Starosta Litvínova Milan Šťovíček chce nechat prověřit, zda byl postup při poslední večerní kontrole z minulého týdne opravdu oprávněný. „Požádal jsem tajemníka i vedoucí odboru, aby prověřili postup sociální pracovnice, jestli konala tak, jak měla," uvádí.