V uplynulých dvou letech nechalo město Litvínov zpracovat posudky na staré a velmi vzrostlé stromy v různých lokalitách, mimo jiné i v centru města. Jedná se především o staré topoly, které v minulosti prošly už mnoha zdravotními a výchovnými ořezy. Stromy v naprosté většině byly autorizovanými dendrology vyhodnoceny jako nebezpečné a v některých případech dokonce v havarijním stavu. Ti doporučili jejich odstranění.

Město to bude kompenzovat rozsáhlou výsadbou vhodných stromů a keřů.

Kácení se týká například v centru města akátu u lékárny, dvou topolů v ulici SKN, také topolů v oblasti autobusového nádraží. Velkou redukcí projde topol vedle bývalého kina Oko. Kromě kácení je připravena také velká redukce u stromů, u kterých je to vzhledem k jejich stavu nutné.