Strategický plán sociálního začleňování je dokument, z něhož budou vycházet dotčená ministerstva při vypisování dotačních výzev ušitých na míru přímo Litvínovu. Radnice ho vypracovala na základě nedávno uzavřené spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Plán platí pro roky 2016 až 2018.

„Připravili jsme projekty na rozvoj sociálních služeb, vzdělávání a volný čas, bezpečnost a prevenci kriminality, podnikání a zaměstnanost. Celková částka, kterou bychom chtěli po ministerstvech, se vyšplhala až na 352 milionů korun," sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí litvínovské radnice.

Město bude například po ministerstvu školství požadovat přes 20 milionů korun na velký projekt, do kterého by chtělo zapojit všechny školy. „Nemusíme samozřejmě dostat všechno, tedy těch 350 milionů. Toto je zatím náš záměr. Jsou to projekty, které považujeme za přínosné," uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová. Radnice také musí u případných schválených projektů počítat se spoluúčastí. Ta by měla činit pět až deset procent.

Radnice přípravu projektů pro strategický plán propojila s přípravou Programu rozvoje města, který zastupitelé schválili v září. „Využili jsme stejných pracovních skupin," podotkla Veronika Knoblochová.

Strategický plán může město průběžně aktualizovat a doplňovat dle svých potřeb.