Počítá s tím krátkodobý akční plán rozvoje města, který schválili radní. Poslední slovo bude mít ve čtvrtek 26. listopadu zastupitelstvo.

To pak bude 10. prosince hlasovat na veřejném jednání v aule Schola Humanitas o návrhu rozpočtu města na příští rok. Výdaje na investice by mohly přesáhnout částku 300 milionů korun.