Územní pracoviště finančního úřadu v Litvínově se z objektu u zámeckého parku přestěhuje do menšího a volné prostory obsadí úřad práce. Takový je záměr státu, který zneklidnil litvínovské radní. Podle nich chce finanční úřad omezit ve městě svou činnost, což na Litvínovsku zhorší dostupnost státní správy. Zastupitelstvo má koncem září schválit oficiální protest.

Vedení radnice upozornilo, že v problémových severozápadních Čechách by měl stát své služby pro veřejnost naopak posilovat, aby zastavil vylidňování, přilákal vzdělané lidi a pomohl místní ekonomice. Město se navíc obává, že objekt zůstane po opuštění prázdný.

„Také Svazek obcí v regionu Krušných hor žádá o zachování činnosti finančního úřadu v plném rozsahu a vyjadřuje nesouhlas s plánovaným omezením provozu,“ uvedla litvínovská starostka a místopředsedkyně svazku obcí Kamila Bláhová, která se sešla se zástupci Finanční správy.

Z jednání podle starostky vyplynulo, že v Litvínově by finanční úřad měl fungovat v utlumeném režimu s úředními hodinami v pondělí a středu. Do Litvínova by dojížděli pracovníci jen pro přijímání žádostí, registraci a podávání informací a pro vyřízení agendy podatelny, která by už nesloužila pět dní v týdnu. Podobně pracuje 23 finančních úřadů v ČR, v Ústeckém kraji například v Bílině a Podbořanech. „V žádném případě se ale nejedná o obec s rozšířenou působností s 35 tisíci trvale žijícími obyvateli,“ vyzdvihla starostka význam Litvínovska .

Litvínov je nelidnatějším na seznamu 34 měst, kde mají finanční úřady od roku 2020 pracovat v režimu 2+2. Činnost v nich zajistí v úředních dnech nejméně dva pracovníci, ale v případě potřeby, hlavně v době podávání daňových přiznání, budou pracoviště personálně i termínově posílena. Podle Finanční správy jde zatím o předběžný návrh takzvané optimalizace úřadů, která nebude mít zásadní dopad na služby a o které se se starosty průběžně jedná.

Hledají výrazně menší prostory

Budovu úřadu v Litvínově vlastní Finanční správa, která chce při změně režimu na 2+2 hledat ve městě výrazně menší kancelářské prostory s nižšími náklady na provoz. Než je sežene, zůstane „berňák“ tam, kde je. Plán počítá s tím, že budovu převezme správce státního majetku, který rozhodne o dalším využití objektu a měl by ho nejprve nabídnout jiné státní instituci.

„Konkrétně v případě Litvínova je Úřad práce ČR v nájemních prostorech, proto se nabízí využití budovy tímto subjektem, ale konečné rozhodnutí bude v kompetenci Regionální dislokační komise a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ sdělila Klára Křehlová z Generální finanční ředitelství.

Změna režimu 34 finančních úřadů má v následujících pěti letech ušetřit státu skoro 700 milionů korun. „Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,“ uvedla šéfka Finanční správy Tatjana Richterová. Podle ní nebude zrušeno žádné pracoviště finančního úřadu a režim 2+2 se jinde už třetím rokem osvědčuje. Kromě Litvínova se má v Ústeckém kraji zavést nově i v Libochovicích.

Finanční správa má v ČR celkem 201 územních pracovišť a argumentuje tím, že je to nejhustší síť ve střední Evropě.