Nyní využívá Litvínov zálužskou čističku Unipetrolu. Městu i chemičce tento stav čištění odpadních vod již nevyhovuje. Zařízení nestačí kapacitně a ani balastní a dešťové vody, které do chemičky z města přichází, se nepovažují pro továrenské zařízení za ideální.

„V současnosti jsou městské odpadní vody z měst Litvínov a Meziboří přiváděny na čistírnu odpadních vod v areálu Unipetrolu Litvínov. Tato ale není v majetku Severočeské vodárenské společnosti a nesplňuje požadavky nové přísnější legislativy na kvalitu vypouštěných přečištěných vod,“ uvedla mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Dagmar Haltmarová.

Nová čistička odpadních vod pro Litvínov bude největší investiční akcí Severočeské vodárenské společnosti v Ústeckém kraji. „Žádáme o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Zatím víme jen tolik, že žádost je po formální stránce v pořádku, je tedy akceptována a nyní čekáme na rozhodnutí o eventuálním přidělení dotace,“ doplnila mluvčí Dagmar Haltmarová.

I nová čistička však bude v areálu Unipetrolu. Tentokrát bude pozemek pod čističkou i samotné zařízení v majetku Severočeské vodárenské.
„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dosud není uzavřeno, ještě trvá odvolací lhůta. Předpoklad realizace stavby jsou roky 2009 až 2010, aby byla čistička odpadních vod hotová do konce přechodného období,“ prozradila Dagmar Haltmarová.

Severočeská vodárenská společnost připravila projekt výstavby nové čističky odpadních vod v Litvínově s kapacitou, která má stačit pro 36 tisíc obyvatel.
Půjde o mechanicko-biologickou čistírnu, která bude čistit komunální odpadní vody v souladu s požadavky legislativy. V tomto velikostním segmentu se zohlední i požadavek na odstranění dusíku a fosforu.