Radnice v Litvínově vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování přestupního terminálu Citadela. Vznikne úpravou nevyhovujícího dopravního koridoru na silnici v ulici Podkrušnohorská mezi otočkou tramvají a kulturním domem. Město posune blíže k sobě dvě protilehlé autobusové zastávky, doplní chybějící záliv, změní křižovatku u prodejny Billa, udělá nové přechody pro chodce a parkovací místa.

Rekonstrukcí prostranství chce město zlepšit zázemí pro cestující, řidiče i chodce. Průjezd a přecházení mají být bezpečnější, přestupy na MHD pohodlnější a celková situace přehlednější. Práce by měly začít na podzim. Veřejnost bude muset dbát zvýšené opatrnosti.

„Nemělo by dojít k celkové uzavírce, ale dílčí omezení tam budou,“ sdělil místostarosta Karel Rosenbaum. Režim u staveniště se bude ještě upřesňovat. Realizační firma, která zvítězí v soutěži, musí zpracovat dopravně inženýrské opatření. Stavba si vyžádá odhadem přes 4 miliony korun, konečnou cenu určí soutěž firem. Jejich nabídky město očekává do 11. srpna.

Mapka.Zdroj: město LitvínovJednou z novinek bude vybudování zálivu pro autobusy u tramvajové zastávky, aby se snížilo riziko nehod. Řidiči aut jedoucí směrem ke Koldomu nyní musejí vjíždět do protisměru, aby se stojícímu autobusu vyhnuly. Parkovací pruh pro desítku aut na podélném stání vznikne ve směru od Koldomu rozšířením zálivu druhé autobusové zastávky, která se posune blíže k supermarketu.

Podle zadávací dokumentace se upraví také chodníky a veřejné osvětlení, přemístí jeden sloup tramvajového vedení a pokácí se osm jehličnanů. Tyto stromy nahradí desítky keřů tavolníku v betonovém květináči.

Přes sto obyvatel požaduje v petici odstranění bývalého centrálního hřiště u bloku 602 v ulici Lidická. Vadí jim cizí hlučná, nepořádná a drzá omladina, která vytlačila z plácku místní malé děti.
Mostečané chtějí zrušit další hřiště. Vadí jim hlučná omladina obtěžující okolí

Záměr ve stadiu projektové přípravy se loni na jaře řešil na veřejném projednávání. Město zohlednilo připomínky obyvatel, kteří například upozornili na blokování křižovatky kamiony a prosazovali připojovací pruh z ulice K Loučkám směrem do centra, aby se omezily zácpy a kolize. Na nároží křižovatky budou po úpravě tři podélná parkovací místa.

Posunutím obou autobusových zastávek směrem do středu terminálu se mají zlepšit také rozhledové poměry pro řidiče. „Cílem je, aby prostranství bylo pro cestující a řidiče MHD co nejkomfortnější a nejpřehlednější a došlo ke zkrácení přestupní vzdálenosti,“ vysvětlil záměr dopravní konzultant František Krtička.

Radnice podle místostarosty připravuje výstavbu i s ohledem na počasí a se silničáři se už domlouvala na místním provozu pro případ, kdyby na podzim začalo sněžit. Stavební práce by neměly ochromit zimní údržbu silnice, která má být u Citadely průjezdná i pro pluh. Krátkodobá uzavírka se ale nevylučuje například při pokládce asfaltu.

Mostecký park Hrabák od 90. let pustne. Není v něm žádné zázemí pro lidi.
Mostecký park Hrabák zůstává džunglí. Stavba městské farmy s polem neprošla

Nejdůležitější městskou investicí do dopravy je zatím výstavba autobusového nádraží u vlakové stanice, kde se začalo s demolicí několika budov. Na podzim se má zahájit bourání mostu přes ulici Mezibořská, kterou překlene nové přemostění. Radnice nyní vyhodnocuje soutěže na stavebníka a technický dozor.

V sousedním Mostě je rozkopaná část centra, kde se renovují dvě autobusové zastávky v ulici Jaroslavy Průchy a pokládá asfalt mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Na podzim tam už bude klid.