Povinné spolufinancování je minimálně ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů po dobu tříleté realizace projektu. Výzva se zaměřuje především na obce zapojené v koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Odbor sociálních věcí a školství městského úřadu, ve spolupráci se všemi školami, které jsou zřízeny městem, a Soukromou sportovní Základní školou Litvínov, připravil projektový záměr, který bude dále zpracován do podoby projektu. Na jeho základě budou realizovány například pozice koordinátora inkluze, zahraniční stáže pro pedagogy a zástupce úřadu nebo workshopy pro zaměstnance úřadu.

Do projektu se zapojí i městská policie. Rozpočet projektu je zhruba 36 milionů korun, spoluúčast města je asi 1,8 milionu korun. Předpokládaný začátek realizace je leden 2020, ukončení prosinec 2022.