Radnice v Litvínově reaguje na mezery ve vzdělávání a v září příštího roku chce otevřít pro děti Technický klub. Experti v něm mají učit řemesla, nové technologie, 3D tisky, robotiku a matematiku pro život. Minimem by byla jedna hodina výuky týdně. Investice si vyžádá přes 10 milionů korun, z toho většinu by tvořila evropská dotace, kterou zajistí Ústecký kraj.

Zapojení do projektu schválilo zastupitelstvo a městský úřad zahájil přípravy. „Hledáme prostory, které by se nemusely rekonstruovat,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.

Klub rozdělený do tří oborů by fungoval formou bezplatných mimoškolních zájmových kroužků pro děti z Litvínovska a okolních obcí, které navštěvují mateřské, základní i střední školy. Jedna pobočka klubu se plánuje jako součást povinného vzdělávání pro žáky 6. tříd. Pro nejmenší děti se zřejmě vyhradí prostor v centru Lesánek v areálu mateřské školy v ulici Tylova a o umístění kroužků v základní a střední škole se bude ještě jednat. Čeká se, až 21. října o přidělení dotace rozhodne krajské zastupitelstvo, které hodlá pomoci i dalším městům.

V Litvínově se zatím počítá s rozpočtem 8,4 milionu korun, do kterého by město vložilo 420 tisíc korun. Celková suma má pokrýt hlavně nákup vybavení a mzdové náklady na vedoucího technického klubu, tři instruktory a tři lektory. Dotace by měla vystačit do roku 2022, ale město se zavázalo, že klub pak udrží z vlastních zdrojů minimálně do roku 2024, což ho bude stát až dva miliony korun.

„Je to velmi zajímavý projekt a byl by hřích, kdybychom ho nepodpořili,“ sdělil zastupitel a pedagog Milan Šťovíček (STAN). Podle něj nové kroužky mohou děti přilákat k řemeslům a novým technickým oborům, po kterých roste poptávka na trhu práce. Technický klub přirovnal ke Čtyřlístku, což je městem dotovaný tělovýchovný projekt na rozhýbání školáků. „Budou to dobře vynaložené peníze,“ poznamenal zastupitel a pedagog Daniel Urik (Litvínov DO TOHO!). Klub uvítala i zastupitelka a ředitelka Základní školy v ulici Ruská Pavla Tomášová (ANO). „Děti zažijí něco jiného a budou moci pracovat s novými učebními pomůckami, na které je určitě nalákáme,“ uvedla.

Nedostatek odborníků ohrožuje ekonomiku

Podle krajského akčního plánu vzdělávání není situace v severozápadních Čechách dobrá, což ohrožuje místní ekonomiku. Vysoce kvalifikovaní lidé se stávají klíčovými, ale v kraji chybí. Pětina obyvatel regionu má jen základní vzdělání, maturitu třetina a vysokoškoláků je pouze 8 procent, nejméně v ČR. „Tento stav zhoršuje atraktivitu regionu pro podniky zaměřené na náročné produkty s vyšším podílem výzkumu a inovací,“ uvádí plán, který očekává další pokles zájmu žáků o technické a přírodovědné obory kvůli obtížnosti méně oblíbené matematiky, fyziky a chemie.

V Mostě se dlouhodobě snaží o změnu Centrum Amavet s technickými kroužky. Kromě elektroniky a lodního modelářství jsou všechny plně obsazené. „V poslední době v nich děti déle vydrží a zůstávají až do střední školy, což je dobře,“ sdělil lektor Václav Janeček.

V investicích do vzdělávání pokračuje město Most, které vyhlásilo veřejnou zakázky na nové počítačové vybavení pro 8. ZŠ. Dodávka zahrne i aplikaci na interaktivní výuku matematiky se stovkami úloh a rébusů.

Technický klub
Je pro tři oblasti: 1. řemesla a jejich ochutnávka, 2. IT, nové technologie, 3D tisky, robotika, 3. stavebnice, digitální a matematická gramotnost. Vedoucí klubu přijatý na hlavní pracovní poměr má brát 56 tisíc korun hrubého měsíčně. Odměna instruktorů má být 220 korun za hodinu.