Město se s krajem dělí nejen o některé velmi frekventované silnice, ale dokonce i o nejdelší litvínovskou ulici, o Podkrušnohorskou. „Samozřejmě to s sebou nese řadu problémů. Počínaje zimní údržbou a opravami konče. V současné době jednáme s krajem o nápravě. Musíme vlastnické vztahy k jednotlivým ulicím narovnat,“ řekl druhý místostarosta Litvínova Pavel Stehlík. Pokud by kraj na tento návrh přistoupil Litvínovu by tak patřily všechny hlavní tahy a postranní ulice kraji. V jiných obcí je tomu však naopak, většinou je vlastníkem větších silnic kraj a ty vedlejší pak spravuje město. Litvínov chce výměnou získat lepší možnosti pro opravy a údržbu komunikací.

Kraji tak v Litvínově patří například Chudeřínská ulice, ulice Smetanova, Tržní, Mezibořská a část nejdelší ulice Podkrušnohorské.

Největším problémem je podle vedení města právě ulice Podkrušnohorská. „Městu patří právě úsek, kde je most. Ten je ale v současné době v katastrofálním stavu. Nepředpokládáme proto, že by měl kraj zájem tento úsek komunikace s rozpadajícím se mostem s městem měnit,“ sdělil Pavel Stehlík. Dodal také, že město bude možná muset vyřešit problém z chátrajícím mostem samo.

Objevil se však také názor, že je přes třicet let starý most v tak špatném stavu, že bude levnější jeho demolice než oprava. O budoucí podobě části Podkrušnohorské, která patří městu, rozhodne projekt. Město se zatím snaží most udržovat v takovém stavu, aby nebyl zařazen do kategorie číslo sedm, tedy do označení „havarijní stav“, kdy by jeho opravy musel nařídit statik.

Opravou prošlo například zrezivělé zábradlí, které hrozilo zřícením. Z mostu opadávají i kusy zdiva.

Jak celý plán dopadne zatím není jisté. „V této věci v současnosti probíhají pouze předběžná jednání, není proto možno informovat o konkrétních variantách, s výsledky jednání navíc dosud nebyly seznámeny statutární orgány jak města Litvínova, tak Ústeckého kraje. Před uzavřením jsou jednání o převodu pozemků pod stavbami, které Ústecký kraj zajišťoval jako investor. Jsou to kruhové křižovatky u Bílého sloupu a na ul. Podkrušnohorská v Litvínově – Janově a křižovatka s odbočením na Klíny,“ informoval Deník František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje