V areálu Mateřské školy Pod lesem v ulici Tylova v Litvínově se ve čtvrtek 16. ledna slavnostně otevřelo moderně vybavené vzdělávací a volnočasové centrum Lesánek, které vzniklo rekonstrukcí objektu bývalých nevyužitých jeslí. Investice si vyžádala přes 16 milionů korun a patří k prvním svého druhu v regionu.

V městském centru zaměřeném na techniku, řemesla a přírodní vědy je zázemí pro dopolední výuku předškoláků a pro odpolední zájmové aktivity. Od dubna má v Lesánku sídlit připravovaný Technický klub, který začne nabízet v pravidelném režimu nové kroužky posilující zručnost, kreativitu a znalosti nových technologií. Provoz centra se naplno rozjede v září 2020.

„Vybudováním Lesánku jsme podpořili technické vzdělávání. Budeme rádi, když se dětem bude líbit a budou ho plně využívat,“ uvedla starostka Kamila Bláhová.

Myšlenka udělat z opuštěné budovy a její zahrady centrum pro specializovanou výuku, kroužky a setkávání generací vznikla před 10 lety. V říjnu 2016 začala intenzivní příprava, do které se zapojil také celý tým mateřské školy. „Úzce na tom spolupracovali pedagogové i provozní zaměstnanci. Bez nich by to nešlo,“ sdělila vedoucí učitelka školky Pod lesem Jana Heinc Buchalová, která má provoz Lesánku na starosti. Investorem bylo město Litvínov, které dalo na přestavbu 7,4 milionu korun. Zbylých 8,6 milionu poskytly stát a Evropská unie.

Prostory centra jsou bezbariérové a tvoří je odborné učebny přírodních věd a polytechniky a digitální koutek se speciálním interaktivním monitorem. V Lesánku jsou například keramická pec, nářadí, dětské vědecké stavebnice a přístroje, pomůcky pro astronomii, botaniku, zoologii, fyziku a chemii. Část vybavení je zaměřena i na poznávání lidského těla.

Zábava i na zahradě

Nové herní a výukové prvky jsou také na upravené zahradě. Děti mohou tvořit venku i za deště, protože jedna z učeben sousedí se zastřešenou terasou s pracovními stoly.

Lesánek bude kromě školky Pod lesem zatím využívat několik organizací, se kterými provozovatel uzavřel memorandum o spolupráci. V centru se budou každé pondělí scházet nejmladší skauti a ve čtvrtek do něj budou docházet studenti ze Schola Humanitas a jejího sesterského Centra ekologické výchovy při Schole Humanitas, kteří chystají se školkou program pro děti. Ty budou i ze školek v Janově a ulici Ladova.

Odpolední režim s mimoškolními kroužky se bude upřesňovat a postupně se rozjede od dubna, kdy mají nastoupit lektoři Technického klubu. Provozující školka uvažuje například o společných tvůrčích dílnách s rodiči a prarodiči, kteří by mohli děti naučit některé zapomenuté ruční práce, třeba pletení košíků nebo drobnou kutilskou dřevovýrobu.

Zastupitelstvo bude ve čtvrtek 23. ledna hlasovat o uzavření partnerské smlouvy mezi Litvínovem a Ústeckým krajem na finanční zajištění provozu Technického klubu. Ten má fungovat minimálně pět let a město na něj získá dotaci 6,4 milionu korun. Ze svého rozpočtu Litvínov vyčlení na klub 350 tisíc korun.

Technický klub bude mít dvě centra. Jedno v Lesánku, kde bude sloužit dětem z mateřských škol, a druhé ve Schola Humanitas, kde bude vzdělávat žáky základních a středních škol. Klub nabídne kroužky z oboru řemesel, informačních technologií a robotiky, technické gramotnosti s logiky. Klub by měl otevřít i dílny pro veřejnost.

Zatím není jasné, co bude s Technickým klubem po vyčerpání pětileté dotace. Jednou z možností je jeho budoucí proměna ve středisko volného času, které by bylo městskou příspěvkovou organizací se sídlem v Lesánku. Tato varianta by umožnila získat od státu peníze na mzdy zaměstnanců.