Právem oddávat pověřila městská rada členy zastupitelstva Helenu Zemánkovou Týřovou, Kateřinu Holzknechtovou, Hanu Žihlovou, Daniela Voláka, Roberta Kyselu, Tomáše Hocelíka, Patrika Christiana Cmoreje, Martina Kliku a Rostislava Šímu. Ze zákona mohou tuto činnost vykonávat také starostka Kamila Bláhová a místostarostové Erika Sedláčková a Milan Šťovíček.

Za uspořádání svatebního obřadu mimo stanovené termíny nebo mimo stanovenou místnost zaplatí snoubenci správní poplatek 1 000 Kč. Letos se do konce října uskutečnilo 50 sňatků.

Rada schválila i termíny vítání občánků, a to 7. března, 6. června, 5. září a 5. prosince.

Přehled svatebních termínů: 17. ledna, 7. února, 21. února, 14. března, 21. března, 4. dubna, 18. dubna, 25. dubna, 16. května, 20. června, 27. června, 11. července, 18. července, 25. července, 8. srpna, 15. srpna, 29. srpna, 12. září, 19. září, 10. října, 24. října, 7. listopadu, 28. listopadu, 12. prosince, 19. prosince