Česká vláda vybrala do pilotní fáze Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách dvanáct vyloučených měst, Litvínov však na seznamu chyběl. „Přišli jsme s nabídkou, aby se město stalo další vybranou lokalitou agentury. Do činností ve městě by se mělo zapojit více ministerstev. A tento návrh na řešení situace podám vládě,“ uvedla ministryně Džamila Stehlíková.

Vedení radnice rozhodnutí ministryně vítá. Litvínov již začal sám podnikat kroky v pomoci nejen litvínovskému sídlišti Janov, ale i celému městu. „Systém vyplácení sociálních dávek formou stravenek přinesl mnoho dobrého a má zabránit zneužívání dávek. Chceme zamezit nejen tomuto nešvaru, ale také bojovat proti všem, kteří narušují pořádek a soužití lidí. A to bez rozdílu,“ sdělila starosta Litvínova Milan Šťovíček.

Město také odeslalo své stanovisko vládě, ve kterém se na ni obrací, aby byla situace urychleně řešena, protože bez změny legislativy nemá město tolik možností jak narůstajícím problémům na janovském sídlišti zabránit. Cílem agentury a také ministryně je například i změna politiky vzdělávání, aby všechny děti, jakkoliv handicapované měly individuální přístup.

Stehlíková bere na sebe zodpovědnost za to, že dojde v lokalitě k zklidnění napětí a ke zlepšení sociální situace a nebude již důvod, aby byl Litvínov stigmatizován jako místo pochodů neonacistů. Zástupci romských sdružení, kteří se jednání zúčastnili, ze setkání nadšeni nebyli. „Jsme zklamáni. Nic nám to nedalo. Dokud tady nebude bezpečno, tak se nemůžeme bavit o dalších plánech,“ uvedla Jitka Kokyová ze Sdružení janovských Romů.