Stavaři si prostor staveniště převezmou v úterý 12. ledna. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova byl informován o objízdných trasách pro MHD na konci minulého roku. V současné době se řeší vyjádření dotčených orgánů k objízdným trasám pro veškerou dopravu, včetně náhradního jízdního řádu a dočasných zastávek pro autobusovou linku č. 13.

Kompletní informace včetně schématu objízdných tras radnice brzy zveřejní.