Litvínov by přivítal jiný shromažďovací zákon, podle vedení města je úprava shromažďovacího práva příliš benevolentní a zejména při pochodech extremistů zneužívána.

Vedení města tak na půdu Senátu zaslalo legislativní iniciativu na změnu zákona o právu shromažďovacím.

„Navrhujeme pět změn zákona. Zabránění blokování míst na konkrétní termín na šest měsíců dopředu. Blokování by mělo být umožněno pouze jeden měsíc předem. Dále zavedení institutu „důvodné obavy“, rozpuštění shromáždění svěřit výhradně do pravomoci policie, zavedení zvláštní odpovědnosti svolavatele za škody způsobené při shromáždění a prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o shromáždění ze tří na pět pracovních dnů,“ uvedl starosta Daniel Volák.
Zavedením důvodné obavy by byl úřad oprávněn zakázat shromáždění, například pokud by s ohlašovatelem měla radnice špatné zkušenosti. Na další shromáždění už by povolení nedostal.

Obavu například město mělo u červnového pietního pochodu za Miloše Reha. „Kdyby již byla důvodná obava zavedena, s největší pravděpodobností bychom pietní akt zakázali,“ řekl včera starosta Litvínova.

Legislativní iniciativu na změnu zákona vedení Litvínova podalo prostřednictvím předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jaromíra Jermáře, který je senátorem za Mladoboleslavsko a Turnovsko a nedávno pořádal slyšení na téma Ochrana veřejnosti před neonacismem, kterého se zúčastnilo i vedení Litvínova.

„Senátoři mají zákonodárnou legislativní iniciativu, od nás je to pouze impuls k tomu, abyi ti, kteří mohou změnit zákon, ho změnili,“ uvedl Volák.
Jak senátor s iniciativou naloží, se Deníku nepodařilo do konce uzávěrky zjistit, jelikož byl Jaromír Jermář mimo kancelář. Litvínov s dalšími dvěma městy byl na nedávném slyšení představen jako případová studie demonstrace pravicových extremistů.