„Víme, že největším zdrojem prachu jsou nedaleké lomy. Právní norma imisní limit sice specifikuje, ale nestanovila žádný časový limit pro jeho dodržení ani případné postihy,“ uvedla již o prázdninách Jitka Janečková, vedoucí odboru životního prostředí.
Radní se však nechtějí s bezmocí smířit. „Pověřili mě, abych se obrátil na Českou inspekci životního prostředí a zdravotní ústav,“ uvedl starosta Milan Šťovíček.
Na instituce se obrátí mimo jiné s dotazy, jaké jsou výsledky kontrol a jaká byla v souvislosti s kontrolní činností uložena opatření. Zajímat se bude i o to, jakou mají vypovídající hodnotu měření, neboť lidé mají podezření, že jsou měření ovlivněná. Tedy že se například prašnost měří ve vlhkém počasí, kdy je nižší.