Dočasně jste přerušili nonstop provoz Linky duševní tísně, proč?

Provoz linky jsme museli omezit z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz, k čemuž přispěla od samého počátku razantně snížená dotace od MPSV a následná nepodpora Ústeckého kraje. V současné době je provoz linky omezen na dobu od 9 hod. do 21 hod. Časové ohraničení poskytované služby vychází ze statistických údajů minulých let a odráží četnost volajících lidí právě v tomto čase.

Podpořil Ústecký kraj v minulosti provoz linky?

Dotace z Ústeckého kraje se rok od roku snižují a v letošním roce jsme nebyli podpořeni vůbec. Na podporu není právní nárok a výsledky činnosti nejsou pro představitele kraje rozhodující. Komunitní plán Ústeckého kraje nehraje při rozhodování o podpoře neziskových organizací roli, což je zarážející. Neexistuje alespoň trochu spravedlivý systém, který by zaručil objektivní posouzení výběru služeb v kraji, které budou podpořeny. Mnohem důležitější je, koho znáte, kdo se za vás postaví, a ne profesionalita služby, potřebnost pro občany, výsledky činnosti… Nepodpora se nás velmi dotkla a rozhodli jsme se požádat o podporu z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Tady byla úspěšnost 50%. Tato podpora je pro nás velmi důležitá, ale neřeší existenční problémy Linky duševní tísně.

Jak byla linka v nočních hodinách využívána, jaká skupina lidí k vám v noční čas volala?

Frekvence nočních volání nebyla nijak závratně vysoká, avšak svou závažností, naléhavostí a akutností předčila mnoho denních hovorů. V noci se na nás obraceli lidé, kterým starosti, bezmoc a pošramocená psychika neumožňovaly klidně spát. Je to doba, kdy okolo utichne každodenní ruch, a člověk zůstane sám se svými myšlenkami a trápením. Nejzávažnější hovory proto byly vedeny právě v nočních hodinách, průměrně 5 10 hovorů.

Může zastavení nočního provozu někoho ohrozit?

Při službě telefonní krizové intervence je žádoucí zachovat i noční provoz. Každý by měl možnost dovolat se v době, kdy to nejvíce potřebuje. Např. někdo se rozhoduje, zda ukončí svůj život. Rozhodne se ještě zavolat na Linku duševní tísně, ale tam se mu ozve záznamník, že z nedostatku finančních prostředků jsme byli nuceni omezit nonstop provoz a kdy se může dotyčný dovolat. Zrovna tak si lze představit jiné závažné situace, např. znásilněná žena, okradený muž v nočních hodinách, a spoléhá na naši pomoc a informace. Takový člověk potřebuje ošetřit ihned tady a teď, bez odkladu, potřebuje zklidnit, a zajistit okamžitou pomoc.

Jak dlouho Linka duševní tísně nonstop fungovala?

V nonstop provozu Linka duševní tísně fungovala od roku 2002, tedy 10 let.

Co chcete podniknout pro její záchranu?

Pro záchranu této služby děláme maximum. Oslovili jsme podniky a osobnosti z naší spádové oblasti a požádali o pomoc. Jména všech organizací a institucí, které podpoří tuto službu, zveřejníme na našich webových stránkách. Rovněž zveřejníme tento seznam na benefičním představení 15. září 2012 v Městském divadle v Mostě, které v rámci hledání jakýchkoliv možných finančních zdrojů pořádáme. Toto představení bude i jakýmsi poděkováním všem, kteří svým příspěvkem pomohli, prostřednictvím Linky duševní tísně, lidem v obtížných, často i životu ohrožujících situacích.

Dalo by se vyčíslit kolik lidí za měsíc, den nebo rok na linku zavolá?

Statisticky tato data pravidelně zpracováváme. V letech 2010-2011 se na nás obrátilo zhruba pět tisíc lidí v roce, z toho tři tisíce hovorů ošetřovaly velmi závažná témata. V každém případě nelze za statistické číslo postavit hodnotu lidského života. Ta je nevyčíslitelná a to je i důvod, proč pracuje vysokoškolsky vzdělaný a profesně zdatný tým Linky duševní tísně za finanční odměnu, za kterou by dělník ani nehodil lopatou. Pracovníky zde udržuje zájem o člověka, a vědomí, že tato služba je potřebná a nesmírně důležitá pro svou snadnou dostupnost, anonymitu a bezpečný rámec jako tzv. „pohotovost pro bolavou duši".

Mohla byste nastínit, jak takový telefonát v praxi vypadá?

Každý volající uslyší nejdříve zahlášení: „Linka duševní tísně, dobrý den." Poté se začne odvíjet příběh, ve kterém volající sdělí, co ho přimělo vytočit naše číslo. Velmi často se setkáváme s pláčem, bezmocí, s obavami, úzkostí, s panikou, vztekem, to vše na linku patří, to vše provází hovory. Úlohou krizového interventa je zklidnit emoce volajícího, zjistit zakázku, tedy důvod telefonátu a obtíží volajícího. Velmi často jsou volající lidé v takovém emočním zmatku, že nejsou schopni náhledu nad svou vlastní situací. S pomocí krizového interventa jim je „posvíceno na cestu", vedoucí ven z problémů a trápení. Jejich klubko starostí je postupně, nitku po nitce rozmotáno. Hovory přitom mohou být opakované, do doby, než se problematická situace vyřeší.

Víte o případech lidí, kterým linka například mohla zachránit život?

Samozřejmě, jsou to hovory právě se sebevrahy. Např. vzpomínám na ženu, která k nám zavolala v době, kdy snědla prášky a pro jistotu se ještě pořezala na zápěstí. Krizovému interventovi se toho dne podařilo získat identifikační údaje ještě v době, než žena upadla do bezvědomí. Poté ji byla přivolána rychlá záchranná služba. Velmi dobrá je spolupráce s Městskou policií v Mostě, ale i lounská městská policie s našimi pracovníky konzultuje některé krizové situace. Linka dlouhodobě spolupracuje s celou psychosociální sítí, včetně rodinné poradny, lékařů a pedagogů a dalších odborných pracovišť, to vše za jediným účelem zmírnit krizi člověka a případně odvrátit volající od fatálních, definitivních řešení.