Co to jsou limity těžby?

Správný termín je územní limity těžby. Jde o pomyslnou linii, za kterou by se již uhlí nedobývalo, čili území na povrchu by se neměnilo. Limity těžby neohraničují pouze zastavěná území obcí, ale probíhají i v nezastavěné krajině.

„Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách byly přijaty už v roce 1991. Územní limity následně respektovala také Energetická politika ČR z roku 2000. Se zachováním územních limitů těžby hnědého uhlí počítá Státní politika životního prostředí, Surovinová politika ČR a územně plánovací dokumentace velkých územních celků Severočeské hnědouhelné pánve a Karlovarsko – sokolovské aglomerace,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Michaela Jendeková, podle které platnost limitů respektuje i nová Státní energetická koncepce do roku 2030, schválená v březnu 2004, a rovněž i vládní usnesení z roku 2008, kterým byla platnost zaměřených linií potvrzena.

Proč jsou?

líčovou otázkou bylo životní prostředí v severočeské oblasti, dlouhodobě neřešená devastace všech jeho složek, která v řadě případů přesáhla hranici katastrofy. Cílem bylo zajistit potřebná legislativní opatření, vedoucí ke zlepšení životního prostředí v oblasti. Návrh byl zpracován jako východisko pro zpracování návrhu palivoenergetické politiky České republiky.

Je důvod, aby stále byly vymezené?

Otázka týkající se důvodu vymezení takzvaných ekologických limitů těžby je stále otevřená,“ sdělil Bohuslav Machek, mluvčí Českého báňského úřadu.

Podle ministerstva životního prostředí pro komplexní řešení je nutná dohoda obyvatelstva, těžebních organizací a státní správy.

„Předchozími usneseními vlády byla občanům dána určitá garance, aby zde mohli žít a území se mohlo dále rozvíjet, zrušením územních limitů těžby se také zničí místní infrastruktura, zdevastují nákladně rekonstruované kulturní památky, zmaří mnohé z podnikatelských investic a srovnají se lidské domovy se zemí,“ dodala mluvčí ministerstva Michaela Jendeková.