Můžete přiblížit čtenářům Deníku, jak trávíte svůj volný čas?
Na prvním místě je rodina. Pak hlavně hudba – hraji na různé nástroje a bez hudby si život nedokážu vůbec představit. Dále sport nebo kultura a určitě moje profese.

Co je vaší profesí?
Jsem psychologem a v současné době působím v Kojeneckém ústavu v Mostě a také jako rodinný poradce. V tomto oboru jsem znalcem krajského soudu a působím jako psycholog dětí i dospělých v trestních i rodinných sporech. V sociálních službách jsem byl ředitelem městské správy, více než šest let přednostou Okresního úřadu v Mostě, jedno období náměstkem primátora, a poté ředitelem odboru protidrogové politiky Úřadu vlády. Dnes jsem tedy - a rád - opět ve funkci psychologa.

Jaká je vaše politická minulost?
Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. V současné době jsem členem zastupitelstva města jako nezávislý na kandidátce SNK-ED. Jako nezávislý jsem též kandidoval do senátu, kde jsem dosáhl např. těsného výsledku ve druhém kole voleb proti panu Falbrovi.

Kdybyste měl vyzdvihnout hlavní body programu OK, jaké by to byly?
Za prvé jako přístup k lidem je to komunitní plánování, a to nejen pro sociální služby, ale i pro jiné oblasti. Znamená to otevřít prostor pro běžné občany, kteří chtějí ovlivňovat život v našem městě. To nesmí být pouze věc politiků, případně „šedých eminencí“, které tahají za nitky. Naším mottem je program pro generace. Ten zahrnuje jak dlouhodobý výhled, tak všechny generační skupiny s důrazem na rodinné aktivity – prorodinné služby, pomoc a poradenství v tísni, zaměření na děti, sportování, koníčky pro celé rodiny. Nechceme sport jenom jako výkonnostní specializace dětí už od předškolního věku. Dále školy v přírodě zaměřené na to, jak se učit od přírody a žít s ní v souladu, ne jak se tam učit třeba vyjmenovaná slova. V neposlední řadě jsou naší prioritou senioři. Budeme podporovat univerzitu třetího věku, klubovou činnost, ustavení rady starších jako poradního orgánu vedení města. Pro potřebné pak sociálně zdravotní pomoc do rodin, včetně ambulantní hospicové péče. To proto, aby lidé doma mohli i umřít a nebyli odklízeni někam do neviditelna.

Mostecký deník na svých stránkách postupně přináší rozhovory se všemi volebními lídry politických stran a sdružení v Mostě, a také s kandidáty na post senátora. Již zveřejněné rozhovory si můžete přečíst v souvisejících článcích na pravé straně obrazovky.

Proč by lidé měli pro svůj hlas zvolit zrovna vás a vaši stranu?
Protože jim nabízíme daleko větší spoluúčast na rozhodování o městě a o sobě, než tomu bylo doposud. Také protože nejsme lobisté a nejde nám o osobní výhody a prospěch.

Jaké kroky byste učinil jako první, pokud byste se stal primátorem?
Poděkoval bych voličům za jejich hlasy a dal se do práce.

Je něco, co byste vytkl současnému vedení města?
Neuvážený prodej centra města společnosti s ručením omezeným prakticky bez vlivu na jeho další osud. Skutečně účinnou pojistku zde nevidím.

Plánuje se rekonstrukce městské knihovny. Jste pro nebo proti?
Je to naše původní myšlenka a snažil jsem se o její prosazení už v minulém období. Pro nás je to stěžejní investiční akce. Potřebujeme tady moderní multimediální prostor, kde bude kromě knihovny i kino, multifunkční sál, a celkově místo pro setkávání a nejrůznější aktivity, právě pro všechny generace.

Nevšimla jsem si žádných billboardů vaší strany. Čím to?
Nemyslím si, že jsou to dobře vynaložené peníze. Sice jsme měli pár zamluvených ploch, ale nevyužili jsme je. Nelíbí se mi, když jsou tabule každých padesát metrů. Navíc lídři stran jsou obyčejní lidé jako všichni ostatní, a tak nevidím důvod zobrazovat je v nadživotní velikosti. Je to populismus a laciné sliby. Nikdo jen tak nevyřeší nezaměstnanost nebo neudělá pomyšlení živnostníkům jen proto, že to hlásá z reklamních ploch.

Alena Průšová