Na rok 2010 je výše příspěvku pro obyvatele, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany třetího stupně, stanovena na 3 360 korun u jednostopého vozidla a 7 920 korun u ostatních vozidel, a pro lidi, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod druhého stupně 1 150 korun u jednostopého vozidla a 3 000 korun u ostatních vozidel.

„Dále se navrhuje úprava seznamu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené obyvatele. Jedná se zejména o pomůcky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a proto nelze na jejich pořízení poskytnout příspěvek,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková. Jedná se například o polohovací zařízení, obracecí postel, přenosný WC, motorový vozík či židle na elektrický pohon.