Lucie Křivohlavová vychází s kočárkem z obchodního domu Central Most naproti magistrátu. Postupuje stejně, jako kdyby vystupovala ze starého autobusu Karosa. Zvedne kočárek a pomalu, aby s dítětem nespadli, ho snáší dolů ze schodů.

„Vadí mi to. Vstup pro kočárky by tu měl být," říká před nejdražší budovou v Mostě. Široká rampa vedle schodů je zavřená. Na dveřích visí nápis, že toto je únikový východ, lidé mají použít bezbariérový vstup na opačné straně obří budovy. Kdo chce bezpečně vyjít či vejít s kočárkem u magistrátu, má smůlu. Musí se vracet. Staří manželé Jarolímovi to risknou. Nesou dolů po schodech kočárek se svým pravnoučetem. „Bylo by dobře, kdyby tu byl nájezd pro kočárky. Nebo by mohli zpřístupnit únikový východ," sdělí Alfréd Jarolím.

Správce objektu potvrdil, že plně bezbariérový je přístup z ulice Jaroslava Průchy a z podzemního parkování. Architektonické řešení vchodu z Radniční ulice však pro návštěvníky navozuje dojem, že jeho součástí je i bezbariérový vstup. „Ve skutečnosti se však jedná o únikový východ. Již nyní se tím zabýváme a snažíme se najít řešení," sdělil Deníku Jiří Brichta, ředitel Central Most. Prvním krokem by mělo být vybudování nájezdové rampy pro maminky s kočárky. „Řešení přístupu pro vozíčkáře je však nepoměrně složitější, zejména s ohledem na povolené sklony nájezdů, avšak i tady se pokusíme najít východisko," dodal Brichta.

Lidem v okolí vadí i další věc: příliš mnoho světla z velkoplošných reklam umístěných na stěnách komplexu. „V noci by se dalo při tomto osvětlení klidně číst. V kuchyni už nemusíme svítit. Lituji lidí, kteří mají ložnice na straně, kde je i Central,“ uvedl Jakub Bouda, který bydlí v protějším domě na třídě Budovatelů.

„Neonové poutače jsou přirozenou součástí centra každého moderního města. Dodávají středu města typický ráz a jsou symbolem života, který je jeho neoddělitelnou součástí," namítl Brichta. Dodal, že umisťování, technické parametry a technologické provedení takovýchto poutačů není navíc předmětem žádné libovůle ze strany provozovatele centra.

„Všechny tyto aspekty podléhají přísným stavebně technickým a obecně závazným právním normám, bez jejichž naplnění by příslušné úřady nedaly k umístění těchto poutačů souhlas," uvedl.

Potvrdit či vyvrátit vliv světelného záření na zdraví obyvatel by mohla pouze nezávislá laboratoř. Hygienik Jaroslav Rais včera Mosteckému deníku sdělil, že hygienici intenzitu světla z poutačů neměří. „Toto není v naší kompetenci. My měříme například hluk," uvedl Rais.